0522-50 70 70

Om oss

Calculo Redovisning AB är en redovisningsbyrå startade 2004 och har kontor i centrala Uddevalla. Vi är ett positivt och glatt gäng som utvecklas och skapar framgång tillsammans med våra kunder.

Vår ambition är att våra kunder ska känna sig som en del av Calculo-andan där trygghet, tillgänglighet och professionalism utgör målen. Våra kunder är allt från små till medelstora företag i olika branscher och vi arbetar med enskilda firmor, handelsbolag och aktiebolag.

 

Verksamhetspolicy

Vi skall i vår verksamhet uppfattas som det engagerande företaget inom redovisningsbranschen genom att erbjuda tjänster med rätt kvalitet. Calculos värdegrundsord är entusiasm, ansvarstagande och engagemang.  Vi ska uppfylla kundens krav och förväntningar samt att verksamheten ska präglas av långsiktighet och ansvarstagande för våra åtagandenVårt kunnande och agerande skall vara av sådan hög klass att det utgör basen för lönsamma och långsiktiga kundrelationer.

Detta genomför vi genom att:

• Att arbeta enligt gällande lagar, regler och förordningar för krav om redovisning.

• Att främja de anställdas hälsa och arbetsförmåga och verkar för en säker arbetsmiljö.

• Att skapa och bibehålla ett bra och stimulerande arbetsklimat samt att utveckla de anställdas kompetens.

• Att tillvarata och arbeta med reklamationer, störningar och förbättringsförslag.

• Att systematiskt arbeta med verksamhetsutveckling för att kunna serva kunderna på ett professionellt och kvalitativt sätt.

• Att verka för ett miljötänk vid inköp av material samt sortera och minimera avfall.

• Att genom tydlig kommunikation om företagets policy, visioner och mål säkerställa att alla anställda känner trygghet och säkerhet i sin yrkesroll.

 

trygghet, tillgänglighet och professionalism