0522-50 70 70

Bokslut

När det gäller aktiebolag så skall dessa avslutas med ett bokslut och en årsredovisning. Vi ser till att Du får tydliga rapporter och bilagor. Har bolaget revision, så lämnar vi kompletta underlag till Din revisor samt ser till att allt skickas i rätt tid till Bolagsverket.

Årsredovisningen är en offentlig handling där innehållet regleras i årsredovisningslagen. Det är detta Du visar för dina leverantörer, kunder, banker m fl.

Vi hjälper Dig att upprätta en professionellt utformad årsredovisning.

Du får tydliga rapporter och bilagor